Công Ty Thực Phẩm Xuất Khẩu Đồng Giao

In

Cập nhật ngày Thứ ba, 22 Tháng 6 2010 08:45 Thứ ba, 22 Tháng 6 2010 08:35

Trụ sở chính:

Trung Sơn -  Tam Điệp - Ninh Bình - Việt Nam

Điện thoại: 84.30.3770353 - Fax: 84.30.3864325

Văn phòng đại diện tại Hà Nội:

189 Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 84.4.35654337 - Fax: 84.4.35654336