Fruits Cheesecake

In

Cập nhật ngày Thứ hai, 21 Tháng 6 2010 09:04 Thứ bảy, 15 Tháng 5 2010 03:34

Fruits CheesecakeNguyên liệu :
- Bánh Cracker...70g
- Bơ không muối...30g
- Gelatine...7g
- Cream Cheese...150g

ĐỌC THÊM...